Archiefschool

De Hogeschool van Amsterdam|Archiefschool geeft archiefonderwijs (op mbo-, hbo- en wo-niveau), na- en bijscholing en verricht toegepast archivistisch onderzoek in opdracht van archiefdiensten, bedrijven en overheden.

De hbo-opleiding tot archivaris is een specialisatie van de bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam en van de bacheloropleiding Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie.

De wo-master Archiefwetenschap is een duale masteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam.

Cursusprogramma 2014

Het cursusprogramma voorjaar 2014 is rond. Bijzondere aanraders: de module Publieksbereik voor archiefassistenten en de cursus Auteursrecht voor archieven. We werken aan een nieuwe cursus Archieftoezicht.

Instellingscollegegeld te hoog

KVAN en BRAIN pleiten in een brief aan de Tweede Kamer voor de bijzondere positie van de opleidingen archivistiek. Aan studenten die een tweede bachelor of master opleiding volgen, wordt het hoge instellingscollegegeld gevraagd. Deze maatregel heeft schadelijke effecten op de professie en de branche: het aantal studenten bij de archiefopleidingen is afgenomen.