Archiefschool

De Hogeschool van Amsterdam|Archiefschool geeft archiefonderwijs (op mbo-, hbo- en wo-niveau), na- en bijscholing en verricht toegepast archivistisch onderzoek in opdracht van archiefdiensten, bedrijven en overheden.

De hbo-opleiding tot archivaris is een specialisatie van de bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam en van de bacheloropleiding Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie.

De wo-master Archiefwetenschap is een duale masteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam.

Cursus Archieftoezicht

Het cursusprogramma voor het najaar is gepubliceerd. Bijzonder is de nieuwe cursus Archieftoezicht, die we samen met de Werkgroep Archieftoezicht van BRAIN hebben ontwikkeld.

Platform Archiefonderwijs en -onderzoek

Na de zomer starten Archief2020 bij twee Ateliers van Archief2020 en het Platform Archiefonderwijs en –onderzoek, waarin de archiefopleidingen van Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Reinwardt Academie samenwerken. In een Atelier werken studenten, docenten en professionals samen. Studenten en docenten van de archiefopleidingen van werken samen met professionals van praktijkorganisaties. De pilot start met twee Ateliers: het Atelier Documenteren van de Samenleving en het Atelier Actieve Openbaarheid van WABO-dossiers.